Biblioteka Narodowa - Audytorium im. Stefana Dembego

Biblioteka Narodowa – Audytorium im. Stefana Dembego z widocznym pierwszym slajdem prezentacji z konferencji prasowej o stanie czytelnictwa w Polsce

Dodaj komentarz