Niedoszły Bibliotekarz

Wniosek o udzielenie informacji publicznej – przykład

To jest wersja zminimalizowana, zobacz pełną wersję strony..

Jako uzupełnienie wczorajszego posta proponuję szablon zapytania o udzielenie informacji publicznej oraz wspominany wczoraj przykładowy wniosek o udzielenie informacji publicznej jaki złożyłem.

——— początek szablonu ———

Imię Nazwisko

00-000 Miejscowość

ul. Adres 11

Osoba Odpowiedzialna

Nazwa komórki organizacyjnej

ul. Adres komórki, 00-000 Miasto

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 61, w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o udzielenie informacji w następujących kwestiach:

Tutaj nasza treść zapytania

Informacje proszę udostępnić w następujący sposób i formie:

Tutaj sposób przekazania informacji publicznej.

Zgodnie z art. 15 w/w ustawy jestem gotów pokryć dodatkowe koszty udostępnienia i przekształcenia informacji.

z poważaniem

Nasz Podpis

——— koniec szablonu ———

Ważne jest aby dokładnie opisać o co pytamy i dobrze skierować nasze zapytanie inaczej będą mogli przekierowywać nasze pytanie miedzy sobą w nieskończoność tłumacząc się innym zakresem kompetencji. Dobrze jest się też dowiedzieć najpierw ile może nas udzielenie informacji publicznej kosztować bo różne urzędy mają różne ceny a gdy mamy dostać 100 stron wydruku to już będzie znaczący koszt.